"Loading..."

Tehnički podaci

Sistem daljinskog grejanja u Bečeju čine toplotni izvor, koji je lociran u ulici Petrovoselski put br.3, distributivna mreža, koja je dvocevna i čine je magistralni vrelovod u obliku prstena, primarni i priključni vodovi i toplotne podstanice korisnika. Projektovani temperaturski režim je 130/75°C, a nazivni pritisak 16 bara. Instalisani kapacitet toplotnog izvora je 18,6 MW, kojim se upravlja centralno preko nadzorno-upravljačkog sistema. Količina isporučene toplotne energije iz toplotnog izvora reguliše se centralno u zavisnosti od temperaturi spoljašnjeg vazduha putem centralne kvalitativne regulacija.

TOPLOTNI IZVOR

Toplotni izvor čine dva vrelovodna kotla tipa VKLM-8, pojedinačne toplotne snage 9,3 MW. Kotlovi su izrađeni u membranskoj izvedbi, a proizvedeni su u pogonima TPK Zagreb 1985. godine. Opremljeni su gorionicima Saacke koji su predviđeni za rad na prirodni gas.

Cirkulacija grejnog medija-voda u distributivnoj mreži vrši se preko cirkulacionog postrojenja koje se sastoji od 4 GRUNDFOS cirkulacione pumpe sa ugrađenim DANFOSS frekventnim regulatorima.

U postrojenju za hemijsku pripremu i kondicioniranje vode vrši se prvenstveno omekšavanje vodovodske vode koja se putem pumpi za dopunu i održavanje statičkog pritiska ubacuje u distributivni sistem. Održavanje pritiska u distributivnom sistemu vrši se na povratu.

Upravljanje toplotnim izvorom vrši se putem centralnog nadzorno-upravljačkog sistema.

DISTRIBUTIVNA MREŽA

Distributivna mreža obuhvata sve cevovode od toplotnog izvora pa do ulaznih ventila u priključnim podstanicama. Sastoji se iz magistralnog vrelovoda, primarnih i priključnih vrelovoda. Magistralni vrelovod je izrađen u obliku prstena, gde je unutrašnja cev potisna, a spoljašnja povratna. Radi poboljšanja hidrauličkih karakteristika distributivne mreže u toku 2016. godine izgrađena je kratka veza na prstenu spojanjem dve tačke magistralnog vrelovoda koje se nalaze na severnoj odnosno južnoj strani prstena.

Kapacitet distributivne mreže je 60MW. Ukupna dužina distributivne mreže je 23 kmTr, a ekvivalentni prečnik je DN80, pri čemu su zastupljeni prečnici od DN 25 do DN 300 sa kojim vrelovod izlazi iz Toplane. Magistralni vrelovod je dimenzije DN250 sa kratkom vezom DN150.

Vrelovodna mreža je dvocevna i u potpunosti je izrađena od predizolovanih cevi. Najvećim delom cevi su položene beskanalno podzemno, dok je nadzemno polaganje zastupljeno samo u slučajevima gde podzemno polaganje nije bilo moguće.

TOPLOTNE PODSTANICE

Ukupan instalisani kapacitet toplotnih podstanica iznosi cca 20 MW, i u sistemu ih ima oko 410. Oko 80 podstanica pripada kolektivnim stambenim objektima, ustanovama i poslovnim korisnicima, dok ostale pripadaju individualnim stambenim objektima.

Sve toplotne podstanice u sistemu su indirektnog tipa (prenos toplote između primar i sekundara vrši se putem izmenjivača toplote) čiji je projektovani režim rada 130/75ºC na primaru, odnosno 90/70ºC na sekundaru.

U četiri toplotne podstanice preko kojih se toplotnom energijom snabdevaju višestambeni objekti ugrađena je oprema za daljinski nadzor i upravljanje.

U toplotne podstanice su trenutno ugradjene dve vrste izmenjivača:

dobošasti sa spiralnim bakarnim cevima
pločasti (lemljeni)
Dotrajali i neefikasni dobošasti izmenjivači toplote se intezivno zamenjuju sa pločastim izmenjivačima toplote.

Kod podstanica malih kapaciteta koje pripadaju uglavnom individualnim korisnicima regulacija protoka se vrši ručnim regulacionim ventilima, a u podstanicama većih kapaciteta predviđena je dinamička regulacija protoka prolaznim elektromotornim ventilima sa trotačkastom regulacijom.

Sve toplotne podstanice imaju ugrađene merače toplotne energije tako da se naplata isporučene toplotne energije vrši isključivo prema izmerenim količinama toplotne energije.

Počevši sa grejnom sezonom 2012/2013 u 32 višestambena objekta obračun isporučene toplotne energije po stambenim jedinicama u objektu vrši se preko delitelja troškova.